“ВАШИЯТ ГЛАС ЗА ЕВРОПА- YOUR EU VOTE“

Тази пролет стотици милиони граждани ще изберат нов Европейски парламент.
Работата в рамките на осмия мандат на Европейския парламент приключва на 18 април 2019 г. От 23 до 26 май 2019, гражданите на 27 държави членки на ЕС ще изберат общо 705 членове на новия Европейски парламент.
Парламентът е в сърцето на европейската демокрация. Пряко избраните представители на европейските граждани дебатират и вземат решения относно законодателство заедно със Съвета на ЕС.
Европейският парламент взема важни решения: как да се развива икономиката, как да се ограничи потреблението на енергия, как да се осигури безопасността на храните, които консумираме.
С избора си определяме кой ще взема тези решения и как ще се отразят те на света, в който бихме искали да живеем.

 

 

 

 

“Вашият глас за Европа - Your EU Vote” е Европейски проект, по който Ямболска търговско-промишлена палата започна работа в края на 2018 година. Проектът е съ-финансиран директно от Европейския парламент.
Проектът цели да повиши информираното участие в предстоящите европейски избори, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Еврепейския съюз. Той предвижда над 20 комуникационни дейности и продукти, които имат за цел да стимулират дебатите и ангажираността в най-важния демократичен процес – избора за Европейски парламент през 2019.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Уеб-сайтът е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско - Промишлена Палата. Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Ямболска Търговско - Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.