КОЛКО ЧЛЕНОВЕ НА ЕП ЩЕ ИМА НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ?
Петък, 26 юни 2019 12:18

Новият състав на Европейския парламент (с 705 членове на Европейския парламент) ще влезе в сила, само ако и когато Обединеното кралство вече не е член на Европейския съюз. Продължение ...


КОЙ ЩЕ ВОДИ ПЪРВОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ ?
Сряда, 19 юни 2019 16:10

Заседанието, по време на което се избира новият председател, ще бъде председателствано от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели, определени по реда на тяхното старшинство, Продължение ...


КАКЪВ Е ДНЕВНИЯТ РЕД НА УЧРЕДИТЕЛНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА
9-ИЯ МАНДАТ НА ПАРЛАМЕНТА ( ОТ 2 ДО 4 ЮЛИ 2019Г.) ?
Вторник, 18 юни 2019 14:22

Гласоподавателите в ЕС избраха нови членове на Европейския парламент (евродепутатите) по време на европейските избори, между 23 и 26 май. Новоизбраните евродепутати, които представят европейските граждани до 2024 г., ще се запознаят на учредителното заседание на Парламента от 2 до 4 юли. Продължение ...


КАК ЕС ПОДОБРЯВА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД ! Сряда, 12 юни 2019 13:32

Европейският съюз налага общи правила, които защитават работещите и регламентират въпроси като работно време, родителски отпуск и безопасност на труда.
Продължение ...


СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ : КАНДИДАТСТВАЙТЕ ДО 30 ЮНИ !
Сряда, 12 юни 2019 12:03

Искате ли да научите отвътре как функционира сложна международна институция като Европейския парламент? Кандидатствайте за стаж и придобийте ценен опит! Продължение ...


КАКВИ ПОЛЗИ НОСИ НА ЕВРОПА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА: КЛЮЧОВИ ФАКТИ
Сряда, 12 юни 2019 09:15

Глобализацията означава повече конкуренция, но също така повече възможности за малкия бизнес и повече избор за потребителите. Открийте ключовите факти.
Страните в Европа разчитат на свободната търговия за благоденствието си. Търговската политика на ЕС е насочена към осигуряване на повече възможности за бизнеса и особено за малките предприятия. Продължение ...

 

 

 

 

 

 

 

Уеб-сайтът е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско - Промишлена Палата. Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Ямболска Търговско - Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.