Ямболската търговско-промишлена палата е неправителствена, неполитическа, нестопанска организация с идеална цел, чиято основна задача е да подпомага бизнес средите в региона, да формира пазарно мислене и действие, да работи за осигуряване на подходящ бизнес климат и среда за ефективни инвестиции, да подпомага изграждането
и функционирането на гражданско общество, да съдейства пряко и косвено за подобряване на жизнената среда и благосъстоянието на хората в общините и региона.

В Ямболската ТПП членуват и работят в партньорство 136 редовни и 960 асоциирани членове – малки и средни предприятия, предприемачи, производители, търговци, общини, социални партньори, неправителствени организации, научни и консултантски институции, медии и граждани, предимно от град Ямбол, Ямболски регион, от съседни региони и европейски страни.

Ямболската ТПП е една от най-големите и с най-голям експертен потенциал от мрежaтa на регионалните национално признати работодателски организации в България. Екипът на ЯТПП се състои от 7 експерти на пълно работно време и повече от 30 експерти, които работят на непълен работен ден. За 25-те години на своето създаване ЯТПП успешно навлезе в обществения и социалния живот на региона, внасяйки позитивна промяна и отношение между своите членове, партньори и граждани.

ЯТПП има разнообразни сфери на дейност. Те започват с информационни и консултантски услуги, организиране на семинари, обучение на фирми, бизнес подкрепа за въвеждане на иновации и внедряване на технологични трансфери, пазарни проучвания, разработване на стратегии и решения за бизнес развитие, консултации по бизнес планиране, данъчни и правни системи, човешки ресурси и др.

ЯТПП е организация-домакин на двете най-големи Европейски мрежи: EUROPE DIRECT и Enterprise Europe Network ( EEN). EEN - мрежа за предприятия, информация и иновации. Основен акцент в дейността на мрежата е насърчаването и ускореното въвеждане на иновации в предприятията. “EUROPE DIRECT” - основните акценти са разпространението на информация на европейски тематика сред гражданите и организиране на форуми, презентации, семинари и обучения.

ЯТПП работи много интензивно в областта на подготовката, управлението и изпълнението на Европейски проекти, като трансгранично сътрудничество България-Турция, Програма за развитие на селските райони, ОП Административен капацитет, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съвместна оперативна програма Черноморския басейн, Еразмус +. ЯТПП успешно подготви и реализира над 30 проекта през първия програмен период 2007-2013. В 23 от тях, ЯТПП е била водещ партньор.

ЯТПП има собствен лицензиран център за професионално обучение с 32 професии и 37 специалности. Всяка година има между 1200 души, които получават дипломи за завършване на различен курс на обучение.

За Контакти
Адрес: България, Ямбол 8600, Раковски 1
Tел.: +35 946662939
Email: yccibg@gmail.com
Website: www.yambiz.com

 

 

 

 

 

 

Уеб-сайтът е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско - Промишлена Палата. Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Ямболска Търговско - Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.